Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Cliëntenraad
Cliëntenraad

De Cliëntenraad

Stichting Het Lindeke is een WTZI (Wet Toelating Zorginstellingen) erkende zorginstelling. De WTZI stelt eisen aan het bestuur en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Het aanstellen van een cliëntenraad is 1 van deze eisen. 
De Cliëntenraad wordt gevormd door 3 cliënten van de instelling. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar. 

In 2014 is Stichting Het Lindeke begonnen met de oriëntatie op het kwaliteitslabel van Planetree. Tevens is zij zich gaan richten op het verkrijgen van het HKZ certificaat. Planetree en HKZ hebben kwaliteitsverbetering van de zorg tot doel. In beide processen speelt de Cliëntenraad een belangrijke rol. Bij de Cliëntenraad kunt u terecht voor informatie over de praktijk en het beleid etc.
Indien u een klacht heeft kan de Cliëntenraard u helpen om deze op de juiste plaats kenbaar te maken. Het gezamelijke doel van de Cliëntenraad en Stichting Het Lindeke is de kwaliteit van de zorg te verbeteren en deze in een helende omgeving te bieden vanuit een gezonde organisatie.

Doel van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft een tweeledig doel:
-  Enerzijds volgt de Cliëntenraad het beleid van Stichting Het Lindeke en adviseert het bestuurd over alle zaken die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg die wordt geboden. Door zo mede het beleid te bepalen wil de CR bijdragen aan optimalisering van de zorg.
-  Anderzijds is de Cliëntenraad het aanspreekpunt voor alle (ex-)cliënten van Stichting Het Lindeke. De CR wil een toegankelijke brug vormen tussen de Cliënt en de Stichting.

De leden van de Cliëntenraad vergaderen tenminste éénmaal per jaar in eigen kring. Daarnaast vinden er minimaal twee keer per jaar algemene overlegmomenten plaats met het bestuur van Stichting Het Lindeke. 
De Cliëntenraad maakt jaarlijks een verslag van het afgelopen jaar en stelt een werkplan op voor het komende jaar.

Contact opnemen
U kunt de Cliëntenraad bereiken per mail: clientenraad@hetlindeke.nl